אני מאמין

לאחר אלפיים שנות גלות שב העם היהודי לארצו היחידה, הארץ אותה הבטיח לו ריבונו של עולם.

צו המוסר, הציונות וההיסטוריה הוא החלת ריבונות ישראל על הארץ כולה, גם ובעיקר על ערש הולדתו של העם – יהודה ושומרון.
הגיע זמן ריבונות!